Gebiedscoöperatie
Zuidoost Friesland

Zuidoost Friesland is een bijzonder en heel divers landschap. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op.

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is een uniek samenwerkingsverband tussen vele gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterk Zuidoost Friesland. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners, ondernemers, gebiedspartijen en overheden zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Heerenveen.

Nieuws

previous arrow
De Bodem als Basis
De Bodem als Basis

Het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf heeft haar najaarsprogramma, bestaande uit een excursie

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf
Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Binnen de grenzen van de gemeente Ooststellingwerf zijn verschillende initiatieven die gericht zijn op

Groene schoolpleinen
Groene schoolpleinen

De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gaat voor de gemeente Ooststellingwerf een opdracht uitvoeren

next arrow

Samenwerkingspartners