Nieuwsbrief 1 – GCZOF

Wij zijn van start!

In het afgelopen jaar hebben wij achter de schermen de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland opgericht. De coöperatie zal zich moeten bewijzen als middel om in Zuidoost Friesland te werken aan een vitaal en kwalitatief gebied, samen met onder andere betrokken inwoners, gebiedspartijen, onderwijs en overheden. Met het benoemen van een bestuur, een raad van advies en de start van een drietal projecten is het hoog tijd om naar buiten te treden! Dat doen wij dan ook met gepaste trots. In deze eerste nieuwsbrief leest u over onze projecten, stellen wij ons aan u voor en doen wij nadrukkelijk de uitnodiging om met ons mee te doen door lid te worden, samen projecten uit te voeren en kennis & kunde te delen. Wij zien uit naar de samenwerking met u.

Tjerk Hof – voorzitter