Projecten Beleving

Verbeteringen binnen de thema’s Water, Biodiversiteit, Landbouw en Landschap zorgen voor vergroting van de leefbaarheid van ons landelijk gebied en de kansen om het beter te beleven. Er dient aandacht besteed te worden aan het aantrekkelijker maken van het landschap en de mogelijkheden om er te fietsen, te varen en te wandelen. Zowel bewoners als bezoekers willen we graag meenemen in het verhaal van het landschap.

Op dit moment voeren wij nog geen projecten uit binnen dit thema. Ziet u aanknopingspunten om samen met ons projecten te ontwikkelen en uit te voeren, neem dan contact met ons op.