Aanmoedigingsbijdrage Herstelprogramma Biodiversiteit goed besteed

In 2023 heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland in opdracht van Stichting Kening vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân een fietsroute ontwikkeld in Ooststellingwerf. Deze fietsroutes (het werden er twee) vertellen het verhaal van het landschap en de biodiversiteit. De fietsroutes vind je op de website van Biodivers Cultuurland.

Tijdens het BROED-festival in mei werd de fietsroute geopend door Wethouder But van gemeente Ooststellingwerf. Vijf initiatieven die op de route liggen hebben toen een aanmoedigingsbijdrage ontvangen van € 3.000,- per initiatief vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en gemeente Ooststellingwerf. Dit waren de Agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, de Wildbeheereenheid Midden – Ooststellingwerf, de Cuynder in Donkerbroek, Obs Buttinga in Oosterwolde en Dorpsbossen Appelscha. Deze initiatieven zetten zich al in voor verbetering van de biodiversiteit in hun omgeving maar kunnen met deze bijdrage nog wat extra gaan doen. Zij hebben afgelopen najaar kunnen nadenken over wat dat dan zal zijn en er zijn uiteenlopende ideeën ontstaan.

Zo heeft de Gagelvenne een erfproject biodiversiteit opgezet, waarbij drie boerenerven fruitbomen en bosplantsoen ontvangen om voederhagen, meidoornheggen, een ligusterhaag en een fruitboomgaard aan te leggen. De werkgroep Dorpsbossen Appelscha hebben hun bijdrage gebruikt om een educatief programma in elkaar te zetten voor hun vrijwilligers en streekbewoners om zo meer te leren over vlinders, vleermuizen, plantensoorten en de monitoring hiervan in hun geliefde dorpsbossen. Dagbesteding en mini-camping de Cuynder in Donkerbroek zal haar bijdrage gebruiken om meer bomen, vaste planten en bloemenmengsels aan te schaffen. De Wildbeheereenheid onderzoekt de mogelijkheden tot het bouwen van een ecotil voor zwaluwen in Elsloo. En obs Buttinga in Oosterwolde zal haar bijdrage inzetten bij de aanleg van haar groene schoolplein dit voorjaar en de aanschaf van inheemse beplanting die bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit.

Vijf initiatieven verspreid in Ooststellingwerf en die allen verschillen van karakter, echter toch ieder op hun eigen wijze bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Meer uitleg over de initiatieven en hun activiteiten zal komende weken gedeeld worden via de facebookpagina van Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland en Biodivers Cultuurland.