Biodivers Cultuurland ontvangt subsidie Regio Deal

In het najaar van 2023 heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een subsidie binnengehaald voor de voortzetting van het platform Biodivers Cultuurland in Ooststellingwerf en buurgemeenten. Deze subsidie van 23.500 euro komt van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het doel is (nog steeds) om de biodiversiteit te versterken en verschillende biodiverse initiatieven bij elkaar te brengen in een samenwerkingsverband waarin burgers, agrariërs en initiatieven samenwerken aan deze doelen. Dit zal onder andere gebeuren door het organiseren van een aantal excursies, lezingen, bijeenkomsten en het ontplooien van nieuwe initiatieven waar mogelijk.

Biodivers Cultuurland heeft een eigen website sinds 2023 waar het haar activiteiten communiceert. Ook vind je daar de twee fietsroutes die het biodiverse cultuurlandschap van Ooststellingwerf in kaart hebben gebracht.