Opening fietsroute festival BROED

Afgelopen zaterdag 13 mei was de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland aanwezig op BROED, hèt biodiversiteitsfestival van het Noorden, wat gehouden werd op het terrein van de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. Dit festival maakt onderdeel uit van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en werd georganiseerd door Stichting Kening.

Het festival was met 2000 bezoekers en een uitgebreid programma aan workshops, lezingen en excursies een groot succes.

De Gebiedscoöperatie ZOF deelde een stand samen met één van haar leden, namelijk Wildbeheer Eenheid (WBE) Midden-Ooststellingwerf. Mensen konden kennismaken met verschillende organisaties en initiatieven. De WBE liet mensen een moderne eendenkorf zien en demonstreerde hoe deze gemaakt werden.

De gebiedscoöperatie was ook aanwezig voor de opening van een nieuwe fietsroute door Ooststellingwerf; Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf. Deze fietsroutes vertellen het verhaal van het landschap en de biodiversiteit. Ook deze fietsroute maakt onderdeel uit van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en was een opdracht van Stichting Kening. Langs de route wordt er met verschillende initiatieven kennisgemaakt die met biodiversiteitsverbetering bezig zijn. Fietsfolders zijn verspreid in de gemeente en via www.biodiverscultuurland.nl is audio te vinden bijbehorend bij de route, in het Stellingwerfs en in het Nederlands.

De opening van de route werd verricht door wethouder Gerben But van gemeente Ooststellingwerf en voorzitter Marian Jager van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland. Ook hebben zij aan vijf initiatieven een aanmoedigingsbijdrage van € 3.000 uitgereikt om nog meer aan biodiversiteit te kunnen doen.

Dit zijn het project Dorpsbossen in Appelscha, Dagbesteding en Mini-camping de Cuynder in Donkerbroek, Obs Buttinga in Oosterwolde, Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne.