Projecten Biodiversiteit

Het aantal soorten in de flora en fauna in het landelijk gebied staat onder druk. Het is nodig dat de variatie van soorten toe gaat nemen. Dit gebeurt momenteel vooral door kleinschalige projecten, waarbij burgers en boeren de handen inéén slaan. In ons gebied zijn dat onder meer de Imkersvereniging en Wildbeheersvereniging samen met Gagelvenne en ELAN. De variatie van soorten wordt hierbij vergroot door percelen als akkerranden, overhoeken en bermen in te zaaien met soortenrijke zaadmengsels en het plaatsen van voorzieningen, zoals bijenhotels.