Projecten Landbouw

In de landbouw is men bezig met een fundamentele omslag naar een manier van produceren die ook op termijn vol te houden is. Het landelijke doel is dat de landbouw veel meer circulair wordt ingericht. Dit betekent dat er veel meer lokale, onderlinge samenwerking moet komen tussen diverse partijen. Dit begint met samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders onderling. Maar ook is meer lokale samenwerking nodig tussen de agrariërs als producenten van voedsel en de partijen die er voor zorgen dat het geproduceerde voedsel bij de consument terecht komt.