Projecten Landschap

Het landschap in ons gebied heeft kwaliteiten die we moeten behouden, moeten versterken en die we toegankelijker moeten maken. Door aandacht te besteden aan bestaande landschapselementen en nieuwe elementen aan te brengen borgen we de kwaliteit van ons landschap. Hier ligt een taak voor organisaties als landschapsbeheer Friesland, natuurbeheerders, de agrarischesector en verenigingen voor dorpsbelangen. Bij het toegankelijker maken is ook een rol weggelegd voor de recreatieve sector en vooral de gemeentelijke overheid.