Projecten Leefbaarheid

Verbeteringen binnen de thema’s Water, Biodiversiteit, Landbouw en Landschap zorgen voor vergroting van de leefbaarheid van ons landelijk gebied. Maar speciale aandacht verdienen de woonkernen (dorpen) in dit gebied. Het is van belang dat de verbinding tussen de inwoners en de gebruikers en vormgevers van het landelijk gebied versterkt wordt. Ook dient aandacht besteed te worden aan het aantrekkelijker maken van de directe leefomgeving in de woonkernen zelf. De verenigingen van dorpsbelangen vervullen hierbij een essentiële rol.