Projecten Water

Een nieuwe uitdaging voor ons gebied is de berging van water. Vanouds is waterbeheer gericht op het afvoeren van overtollig water. Maar we hebben steeds vaker te kampen met droogte. Dus moeten we er steeds meer voor gaan zorgen dat we water opslaan, zodat dit beschikbaar is in droge tijden. Dit is vooral een taak voor het waterschap, die dit niet kan zonder de belangrijkste partijen die het landschap beheren: de agrarische sector en natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Op dit moment voeren wij nog geen projecten uit binnen dit thema. Ziet u aanknopingspunten om samen met ons projecten te ontwikkelen en uit te voeren, neem dan contact met ons op.